AF Bartan Ioan

AF Bartan Ioan

localitate_proiect     Niuved          

valoare_investitie   

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare   

data                       

status_proiect  

Modernizare fermă vegetală în localitatea Niuved comuna Tămăşeu, judeţul Bihor

Tema proiectului este dotarea fermei vegetale cu utilaje agricole performante: tractor de 140 CP, plug reversibil cu 4 trupiţe, grapă cu discuri tractată, pentru ridicarea productivităţii lucrărilor prin reducerea consumului de carburanţi, orelor de mecanizare şi efectuarea lucrărilor de bază a terenurilor în condiţiile  unei agrotehnici moderne, cu respectarea bunelor practici agricole.