AF Bondar Iuliu Gavril

AF Bondar Iuliu Gavril

1.

localitate_proiect     Bors             

valoare_investitie    361979,35

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    C 3.1 0104 3605 00139

data                        08.05.2006

status_proiect         finalizat

2.

localitate_proiect     Bors             

valoare_investitie    368958,30

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    C 3.1 0116 2605 00071

data                        05.05.2005

status_proiect         finalizat

. Modernizarea fermă vegetală în localitatea Borş,

judeţul Bihor

2. Modernizare fermă vegetală la AF Bondar Iuliu Gavril din localitatea Borş, judeţul Bihor