PFA Darabont Stefan

PFA Darabont Stefan

localitate_proiect     Biharia         

valoare_investitie   

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare   

data                       

status_proiect        

Modernizare fermă vegetală la PFA Darabont Ştefan în localitatea Biharia, judeţul Bihor

Tema proiectului este dotarea fermei vegetale cu utilaje agricole performante: tractor, plug reversibil, culegător de porumb, pentru ridicarea productivităţii lucrărilor prin reducerea consumului de carburanţi, orelor de mecanizare şi eliminarea lucrărilor executate cu terţi.