AF Bondar Iuliu Gavril

AF Bondar Iuliu Gavril

1.

localitate_proiect     Bors             

valoare_investitie    361979,35

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    C 3.1 0104 3605 00139

data                        08.05.2006

status_proiect         finalizat

2.

localitate_proiect     Bors             

valoare_investitie    368958,30

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    C 3.1 0116 2605 00071

data                        05.05.2005

status_proiect         finalizat

. Modernizarea fermă vegetală în localitatea Borş,

judeţul Bihor

2. Modernizare fermă vegetală la AF Bondar Iuliu Gavril din localitatea Borş, judeţul Bihor

AF Bartan Ioan

AF Bartan Ioan

localitate_proiect     Niuved          

valoare_investitie   

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare   

data                       

status_proiect  

Modernizare fermă vegetală în localitatea Niuved comuna Tămăşeu, judeţul Bihor

Tema proiectului este dotarea fermei vegetale cu utilaje agricole performante: tractor de 140 CP, plug reversibil cu 4 trupiţe, grapă cu discuri tractată, pentru ridicarea productivităţii lucrărilor prin reducerea consumului de carburanţi, orelor de mecanizare şi efectuarea lucrărilor de bază a terenurilor în condiţiile  unei agrotehnici moderne, cu respectarea bunelor practici agricole.

     

SC Agrotransport SRL

SC Agrotransport SRL

localitate_proiect     Livada          

valoare_investitie   

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare   

data                       

status_proiect     

Modernizare fermă vegetală la SC Agrotransport SRL în localitatea Livada de Bihor, comuna Nojorid, judeţul Bihor

Prin prezentul proiect SC Agrotransport SRL îşi propune să continuie modernizarea fermei vegetale astfel încăt să se elimine lucrările cu terţi şi să se reducă anumite cheltuieli cu lucrările mecanice şi nu în ultimul rând la creşterea productivităţii . Pentru ca acestea să se realizeze prezentul proiect cuprinde cumpărarea următoarelor utilaje agricole: combinator, remorcă basculantă, distribuitor de îngrăşăminte, semănătoare de prăşitoare, maşină de recoltat sfeclă de zahăr şi uscător mobil de cereale.

   

SC Agrosanto SRL

SANYO DIGITAL CAMERA

localitate_proiect    Sântion          

valoare_investitie    1067005,92

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    C 3.1 0105 3605 00142

data                        19.04.2006

status_proiect         finalizat

Modernizare fermă vegetală la Societatea Agricolă Agrosanto în localitatea Sîntion, judeţul Bihor

Tema proiectului este dotarea fermei vegetale cu utilaje agricole performante: tractor, plug reversibil,grapă cu discuri,combinator, combină de recoltat păioase şi heder pentru porumb şi floarea soarelui pentru ridicarea productivităţii lucrărilor prin reducerea consumului de carburanţi şi a orelor de mecanizare.

SC Agroind SA

1.

localitate_proiect    Cauaceu

valoare_investitie    620830

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    RO 3.1 0105 5605 00365

data                        22.01.2007

status_proiect         finalizat

 2.

localitate_proiect    Cauaceu

valoare_investitie    1117836.80

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    C 3.1 0118 2605 00083

data                        11.07.2005

status_proiect         finalizat

1. Modernizare fermă vegetală la SC Agroind Cauaceu SA din localitatea Cauaceu, judeţul Bihor

Modernizarea fermei vegetale se realizează prin achiziţionarea următoarelor utilaje agricole: o combină de recoltat cereale echipată cu heder de păioase şi cu heder de recoltat porumb şi floarea soarelui şi o grapă cu discuri pentru pregătit terenul de 5,9 m lăţime.

2. Modernizarea fermă vegetală în localitatea Diosig, judeţul Bihor

SC Agroegal SRL

SC Agroegal SRL

localitate_proiect    Girisu de Criş

valoare_investitie    652,683.40

tip_proiect              Fermă vegetală

categorie                 vegetal

contract_finantare    RO 3.1 0102 5605 00348

data                        26.01.2007

status_proiect         finalizat

Modernizare fermă vegetală în localitatea Girişu de Criş, judeţul Bihor